International Story Telling Festival Malaysia (ISFM) 2021

International Story Telling Festival Malaysia (ISFM) 2021 Tarikh: 27 Ogos 2021 ISFM ialah Program yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia melibatkan 12 orang Pencerita dari dalam dan luar negara untuk bercerita secara atas talian. MBBY terlibat sebagai rakan kerjasama dan pencerita-pencerita dari MBBY sama-sama Read more…